Seo Tổng Lực hứa cam kết bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân của người tham gia website thích hợp theo quy ước của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ngắn gon những cách thức thông tin nào mà Seo Tổng Lực chúng tôi nhận được thông qua website này, cách chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Trong nội dung trang này nói tới các quyền lợi bạn thừa hưởng liên quan đến vấn đề thông tin được bảo mật dịch vụ và dữ liệu các bạn để liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một số thông tin cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường số điện thoại (di động), quốc gia, mã bưu điện, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của các bạn chỉ được thu thập trong trường hợp bạn tự nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Đồng nghĩa với việc bạn đã biết rõ doanh nghiệp của chúng tôi có ý định khai thác dữ liệu với mục đích là gì rồi và chúng tôi có hỏi bạn có bằng lòng về quyền dùng. Lúc bạn cung cấp thông tin cá nhân lên trên trang web chúng tôi thì tức các bạn đã tự nguyện chia sẻ những thông tin với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Cùng với đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, có thể sẽ làm thông tin các bạn sẽ được tiết lộ cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời cho câu hỏi của các bạn, khi bạn có bất cứ nghi vấn nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo của chúng tôi các bạn cần liên lạc với chúng tôi theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi sẽ được cung cấp một khu vực riêng trên trang web. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu các bạn đã đưa với mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Với vài trường hợp, ví dụ cần thiết chúng rồi sẽ tiết lộ đối với việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc có Nhà khai thác dữ liệu sẽ được nêu ở mục 3 bên dưới.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com công ty chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân được các bạn cung cấp khi đăng ký tham gia đối với những dịch vụ, khóa học seo online hoặc offline nhằm mục đích cải tiến và điều hành trang web, tăng thêm một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các khóa học seo và dịch vụ seo của chúng tôi.

Seo tổng lực có thể do bên thứ ba tổ chức đại diện chúng tôi thực hiện điều hành và khai thác thông tin cá nhân và họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin đã được thu thập để thông báo đến các bạn những dịch vụ và khóa học seo được công ty khác hoặc đơn vị chúng tôi thực hiện, hoặc xin ý kiến của các bạn cho những vấn đề về dịch vụ và khóa học seo hay các vấn đề khác nữa.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc công ty chúng tôi sẽ liên kết cùng đối tác thứ ba nhằm phân tích và khai thác dữ liệu mà công ty chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, mà có cả dữ liệu cá nhân của các bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ sẽ có ràng buộc nhất định về trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân của bạn làm bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty đề ra vài biện pháp đề phòng sao cho phù hợp để bảo mật những dữ liệu của các bạn, và sẽ bắt buộc thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Cách phòng chống: Ngoài người quản trị trang web seotongluc.com hoặc cá nhân được ủy quyền vậy các bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bởi khóa mật khẩu để ngăn chặn những xâm phạm bất hợp pháp. Khuyên các bạn không được để mất mật khẩu của các bạn với bất cứ ai khác và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, các hình thức khác hoặc email cả.

Khó có thể bảo đảm 100% cho thông tin khi được đưa lên internet mặc dù biết đã rất cố gắng bảo đảm tốt nhât dữ liệu cá nhân của bạn ở trên web chúng tôi nhữ sẽ không đảm bảo tuyệt đối hoặc cam kết cho sự an toàn nhất định của dữ liệu, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi sẽ có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Và chúng tôi sẽ có thể sử dụng dữ liệu đã có về bạn (hay như các sở thích hoặc mối quan tâm mà bạn đã khai) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến các khóa học seo hay dịch vụ seo của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Chúng tôi sẽ đưa dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền nếu như công ty nghi ngờ là sự việc sẽ cần thiết. Nhằm tuân theo các đề nghị của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; giám sát an ninh, các tài sản của những công ty đối tác; ngăn chặn bảo vệ hoặc kiềm hãm về an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ an toàn cho khách hàng.

Chúng tôi cũng có thể chuyển và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đến với đối tác thứ ba, hoặc đối các đối tượng đã mua tất cả tài sản của công ty chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Được phép khai thác sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của các bạn bất cứ khi nào bạn muốn đảm bảo bảo mật các thông tin cá nhân của bạn đưa cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay lúc bạn đăng ký tham gia các dịch vụ về seo hay kháo đào tạo seo, truy cập với tên của bạn sau đó sẽ có thể dùng các dịch vụ hay sản phẩm của trang web seotongluc.com.